Eliteplan

19. oktober 2016

Hvad er formålet med en Elite plan for SKS Kata Team?

 

På SKS Kata Team i Silkeborg arbejder vi med bredden, og vi gør en stor indsats for at de elever som træner på SKS Kata Team får det optimale ud af den træning vi kan give dem.

 

Når vi ser et eller flere talenter på SKS Kata Team er det vores opgave at få dem forberedt på en optagelse i Talentcenter Vest, hvis de altså ønsker dette.

 

Formålet er samtidigt at udøvere på talentcentrene indskoles, med henblik på rekruttering til Landsholdet under Dansk karate forbund.

 

Eleverne på Talentcentrerne / Landshold træner ikke sammen.

 

Talentcentret træner en gang pr. måned, i en rotationsordning mellem de klubber som har elever i talentcenter.

 

For de udøvere der ligger udenfor talentcenter rammerne, vil breddeudvalget arrangere regionstræninger eller klubudvikling.

 

Der lægges vægt på det fundamentale i konkurrencen, og det er her at det hele introduceres, for både udøvere, trænere og forældre, træningen skal virke som et springbræt til talentcentrene.

 

Stævnedeltagelse og resultatbaggrund er ikke en forudsætning for udtagelse til talentgruppen, men det er helt sikkert et plus at kunne vise et flot resultat ved et eller flere stævner.

 

Det er kun chefinstruktøren (Klaus L. Sørensen) for Silkeborg karate skole som kan indstille en elev til et talentcenter. Dette vil altid forgå efter en samtale med instruktøren for SKS Kata Team. (Ulrik B. Raaby)

Det gør vi for at der ikke skal opstå misforståelser mellem elever, forældre og instruktører.

 

Definitionen af et talent er :

"En elev, som har evnen til at tilegne sig fysiske, psykiske, tekniske, samt visuelle aspekter af karate, og som har indset nødvendigheden af og er villig til at yde den

vedvarende store indsats der kræves at hæve sit niveau i konkurrence øjemed"