Forretningsbetingelser

Handelsbetingelser online for Silkeborg karateskole

 

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål for hvordan du handler på www.silkeborgkarateskole.dk. Finder du ikke svaret herunder er du velkommen til at kontakte os.

Ved din bestilling af varer på www.silkeborgkarateskole.dk accepterer du nedenstående aftalevilkår. Hvis du handler erhvervsmæssigt skal du være opmærksom på B2B vilkårene nedenfor. Du kan altid finde de gældende betingelser på denne side. Derudover refereres til dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb.

Generelt
Hos Silkeborg karateskole tilbyder vi at du kan afhente vores produkter i vores Dojo, (Silkeborg Sportscenter, Århusvej 45 8600 Silkeborg.) du vil modtager en bekræftelse når de bestilte varer er klar til afhentning. Da vi har mange varer på lager vil afhentnings tiden typisk passe med når der er træning i klubben, efter endt træning vil man typisk kunne få udleveret varerne af den respektive træner. Hvis varen ikke er på lager, kan afhentningstiden dog blive forlænget med 7-14 dage.

Salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Silkeborg karateskole.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Silkeborg karateskole.

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Silkeborg karateskole. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Silkeborg karateskole anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Levering på købers adresse i Danmark vil normalt ikke finde sted da alle varer afhentes i Dojo´en (Silkeborg Sportscenter, Århusvej 45 8600 Silkeborg.) Oplyste afhentnings tidspunkt er vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer bestilt hos Silkeborg karateskole overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side.
Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra Silkeborg karateskole skal påberåbes inden 2 måneder efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive, og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom du opdager en fejl, skal du rette henvendelse til Silkeborg karateskole. Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Silkeborg karateskole har stillet dig i udsigt. Du kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for Silkeborg karateskole.

Fortrydelsesret
Silkeborg karateskole yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal Silkeborg karateskole underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Priser og tilbud

Alle priser hos Silkeborg karateskole er inkl. moms - varene kan ikke sends men skal afhentes i Dojo´en

Silkeborg Sportscenter, Århusvej 45 8600 Silkeborg.

Der tages altid forbehold for tastefejl, udsolgte varer, prisændringer fra leverandørerne samt ændringer i dansk moms og afgifter.

Betaling

Hos Silkeborg karateskole har du mulighed for at betale med Paypal, VISA/Dankort, VISA, Eurocard/MasterCard og Visa Elektronm MobilePay, Swipp, Bankoverførsel eller Kontant. Der betales kortgebyr på hjemmesiden efter gældende regler.

Pengene bliver reserveret på din konto når ordren lægges på Silkeborg karateskole. Vi trækker dog først pengene på din konto, når varerne er udleveret. I forbindelse med del-leverancer trækkes kun det beløb, der svarer til den faktiske leverance. Hvis det viser sig, at vi mod forventning ikke kan levere hele eller dele af din ordre, kommer du kun til at betale for den faktiske leverance.

 

 

Særligt om erhvervskunder - B2B

Ingen returret

Reklamation og mangler
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give sælger besked. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Sælger kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Såfremt sælger anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko, returnere den angivelige mangelfulde vare til sælger i original emballage. Sælger forbeholder sig ret til kun at modtage den angivelige defekte del.

Forbehold for priser og ordrebekræftelse

Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden, da disse er automatisk beregnet.. Ligeledes forbeholder bilka.dk sig ret til at begrænse antallet af solgte enheder til særlig markedsført pris, da vi altid vil prioritere salg til forbrugere.

Mailen der modtages efter at en ordre er gennemført er således alene en kopi af indkøbskurven, og ikke accept på at handlen gennemføres.

Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende producentens immaterielle rettigheder og sælger er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand, idet omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for tabt datamateriel. Dette gælder ydermere under indlevering af produkter til reparation. Køber har ansvaret for backup af alt eksisterende materiale på indleverede produkter

Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Køber forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er lagt.

 

 

Ekstern persondatapolitik

 

 

GENEREL INFORMATION

 

Ved denne persondatapolitik skal vi hermed informere dig om, at Silkeborg Karate Skole behandler personoplysninger om dig.

 

I det følgende vil vi kort opliste de forskellige persongrupper om hvem vi behandler personoplysninger, samt hvorledes behandlingen finder sted i de enkelte tilfælde.

 

Dernæst vil vi oplyse dig om dine rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

 

Ved gennemlæsning af denne persondatapolitik, vil du blive oplyst om følgende forhold:

 

 1. Hvilke oplysninger som behandles
 2. Hvilken behandling som finder sted
 3. Hvor længe behandlingen finder sted
 4. Hvilke rettigheder du har som registreret
 5. Hvem du kan rette henvendelse til hos Silkeborg Karate Skole
 6. Hvem du kan klage til, såfremt du er utilfreds med den foreliggende behandling

 

PERSONOPLYSNINGER

 

Silkeborg Karate Skole behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af vores produkter og tjenesteydelser. I forbindelse med dit køb, vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om at afgive navn og adresse, samt kontakt- og betalingsoplysninger. Formålet med indhentelsen er at effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb.

 

Ovenstående behandling vil indebære, at de pågældende oplysninger i forbindelse med faktureringen vil blive videregivet til de parter, som er involverede i den konkrete betalingstransaktion, herunder bl.a. pengeinstitut, kortudsteder mv.

 

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores økonomi- og ordresystem i 5 år med henblik på kvalitetsstyring og kundeservice, herunder reklamationer, reparationer og genbestillinger.

Virksomhedens hjemmesider anvender cookies, som registrerer IP-adresse, søgehistorik og lignende med henblik på optimering af brugeroplevelsen, samt undersøgelse af adfærdsmæssige mønstre til brug for markedsføring. Du kan altid fravælge brug af cookies, samt slette allerede lagrede cookies. Der henvises til cookiepolitikken på hjemmesiden.

 

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

 

SOCIALE MEDIER

 

I forbindelse med dit besøg på Virksomhedens sider på sociale medier (Facebook, LinkedIn mm), bliver der indhentet, behandlet og videregivet personoplysninger fra dig, fordi det sociale medie lagrer cookies på din computer/tablet/smartphone mm.

 

Personlysningerne bruges af det sociale medie til at optimere reklamering/annoncering overfor dig samt analyse og statistik for Virksomheden, ligesom det sociale medie videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere.

 

Personoplysningerne indhentes uanset, om du har en profil på det sociale medie. Cookies lagres og er aktive på din computer/tablet/smartphone i 2 år, medmindre du selv sletter cookies. Virksomheden har ikke indflydelse på de sociale mediers cookies-politik, som er ensidigt udarbejdet af det sociale medie.

 

Sociale medier stiller endvidere statiske værktøjer til rådighed for Virksomheden til brug for optimering af kundeoplevelsen på det sociale medie. Virksomheden modtager alene disse personoplysninger i anonymiseret form.

 

Du kan altid læse Virksomhedens cookies-politik, som er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

DINE RETTIGHEDER

 

I forbindelse med behandlingen vil du ved henvendelse til Silkeborg Karate Skole have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

 

 1. Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger
 2. Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger
 3. Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format
 4. Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger
 5. Ret til at få slettet de indhentede oplysninger

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Silkeborg Karate Skole

Adler Lunds Gade 12
8600 Silkeborg

CVR: 29077983

KLAGE

 

Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger:

 

Datatilsynet                                                                                                                              

 

Borgergade 28, 5                                                                                                                        

1300 København K                                                                                                              

Tlf.nr.: 33193200                                                                                        

E-mail: dt@datatilsynet.dk