Dojo Etikette - De "udskrevne" regler i klubben

Når man værdes i Silkeborg Karate Skole, er der en etikette alle skal overholde.
Læs de "udskrevne" regler her:

 

1. Når man træder ind i dojo’en, bukker man og siger: "ONEGAI SHIMASU" som betyder: Vær rar at hjælpe mig. Man lader altid instruktører og højest graduerede komme ind og ud først.

 

2. Man hilser altid på instruktører og sortbælter med et buk.

 

3. Ved træning sammen to og to, bukker man før og efter samarbejdet med ordene "ONEGAI SHIMASU" og "ARIGATO GOZAIMASU".

 

4. I klubben tiltales alle med 3. Dan og derover med "SENSEI" (mester). Alle andre instruktører og assistenter tiltales med "SEMPAI"(instruktør).

 

5. Fremtræden:

 

     A. Dojo'en må ikke betrædes med sko.

 

     B. Man møder til træning i en ren gi, som består af over og underdel samt bælte ift. ens grad.

 

     C. Kun hvis man bliver bedt om at lægge overgien, tager man bæltet af.

 

     D. Man møder velsoigneret med rene og kortklippede negle på tæer og hænder.

 

     E. Gi’en skal bære Goju-Ryu's brystmærke på venstre side af brystet. Ingen andre organisations eller klubmærker er tilladt på gien. Ved deltagelse i gradueringer, IOGKF-stævne og/eller Gasshuku skal reklamemærker herunder logoer fra producenten fjernes eller tildækkes med hvidt sportstape.

 

     F: Ure, ringe, øreringe/ørestikker, armbånd og lignende og faste hårspænder er ikke tilladt. Ørestikker kan evt. gemmes bag ved et plaster.

 

     G. Langt hår sættes op med en elastik.

 

     H. Mobiltelefon og andet elektronik skal være slukket under træningen, og skal først tages frem når træningen er slut.

 

     I. Tyggegummi m.m. er forbudt under træningen. Syngen og fløjten i dojo'en er ligeledes forbudt.

 

6. Når instruktøren kalder "SHUGO", stiller man op på lige rækker, med de højst graduerede længst til højre. Når der bliver sagt "TATSU" rejser alle sig, og træningen kan begynde. – højest graduerede rejser sig først.

 

     A. Når der bliver sagt "SEIZA" sætter alle sig ned i meditationsstilling på samme tid. Når højest graduerede længst til højre råber "MOKUSO" lukker man øjnene og laver          dybe lydløse vejrtrækninger og forsøger, at opnå den fulde koncentration.

         

     Ved ordene ”MOKUSO YAME” åbnes igen øjnene. Når højest graduerede siger "SHINDEN NI

     REI" bukkes først for shinden, dernæst for instruktøren med ordene: "ONEGAI SHIMASU" . Når der bliver sagt "TATSU" rejser alle sig, og træningen kan begynde.

 

     B. Når holdet sidder i "SEIZA" går ingen ud og ind af dojo'en. Alle i dojo’en forholder sit i ro, og taler ikke. De der opholder sig i dojoen under ”SEIZA”, som ikke deltager i

     træningen, skal sidde i ”SEIZA” i kanten af dojoen.

 

     C. Kommer man for sent til timen, sætter man sig først i "SEIZA" bagest i dojo'en i ca. et minut. Derefter varmer man selv op. Når man er klar til at deltage i træningen, går

     man op og bukker for instruktøren, hvorefter man stiller sig bagest.

 

     D. Når holdet ændrer plads og kommer retur til den oprindelige plads, træder man ind på sin retsmæssige plads ift. grad. Hvilket kan betyde at flere på holdet skal ændre

     plads. Det er instruktørens ansvar at sørge for dette.

 

     E. Træningen afsluttes på samme måde som man startede den, men med et ekstra buk foranlediget af højest graduerede, som vender sig mod holdet og holdet bukker

     således for hinanden. Når instruktøren afslutter træningen efter at holdet har rejst sig, bukkes der af med ordet ”SAYONARA”

 

7. I dojo'en fordres en diskret optræden, samt at instruktørens henvisninger følges ufortøvet. Der lægges vægt på en god træningsindsats og en respektfuld indstilling til

karate og dens udøvere, samt til sin instruktør.

 

     A. Hvis man er nødt til at forlade dojo'en under træningen, bukker man for instruktøren før man forlade dojo’en. Når man kommer tilbage bukker man for instruktøren

     inden man fortsætter træningen.

 

8. Karate bygger på at give og tage og hjælpe alle der har brug for det.

 

     Karatens tre grund regler:

 

     A. Udvis respekt for andre både i og udenfor dojoen

 

     B. Pas træningen

     

     C. Gør dit bedste