Dojo Etikette - De "udskrevne" regler i klubben

Når man værdes i Silkeborg Karate Skole, er der en etikette alle skal overholde.
Læs de "udskrevne" regler her:

 

 1.  Når man træder ind i dojo’en, bukker man for shinden og siger: "ONEGAI SHIMASU", som betyder: "Vær rar at hjælpe mig", eller "OSS", klart og tydeligt.

 2. Man lader altid instruktører og sortbælter komme ind eller ud først.

 3. Man hilser altid på instruktører og sortbælter med et buk og ordene "OSS".

 4. I klubben hilser alle karate folk hinanden med "OSS" i stedet for "goddag" og "farvel".

 5. 5. Ordet "OSS" bruges også i dojo'en i stedet for "ja".

 6. 6. Når man skal træne sammen to og to, bukker man først for hinanden med ordene "ONEGAI SHIMASU" eller "OSS". Når man er færdig med samarbejdet bukker man med ordene "ARIGATO GOZAIMASU" (tak for hjælpen) eller "OSS".

 7. 7. Dojo'en må ikke betrædes med sko. Disse sættes i pæn orden ved indgangen.

 8. 8. I klubben tiltales chefinstruktøren og andre med 3. dan og derover med "SENSEI" (lærer). Alle andre instruktører og assistenter tiltales med "SEMPAI".

 9. 9. Både finger- og tånegle skal altid være kortklippede, for at undgå skader, når man træner sammen.

 10. Man bør bestræbe sig på, altid at holde sin gi ren og optræde velsoigneret. Træn derfor altid i en ren gi i dojo'en.

 11. 11. Gi’en skal altid bære Goju-Ryu's brystmærke. Ingen andre mærker er tilladt på brystet eller i nakken af gien. Bæres andre mærker, kan man ikke blive gradueret i klubben.

 12. Så længe man har gi overdelen på, skal man beholde sit bælte på.

 13. 13. Tyggegummi m.m. er forbudt under træningen. Syngen og fløjten i dojo'en er ligeledes forbudt.

 14. 14. Husk at lægge ure, ringe, smykker o. lign. under træningen.

 15. 15. Når instruktøren kalder "SHUGO", stiller man op på en lige række med hælene samlet.

 16. De højst graduerede skal altid stå længst til højre.

 17. Når der bliver sagt "SEIZA" sætter man sig ned i meditationsstilling. Eleven længst til højre sætter sig først, dernæst nr. 2 og nr. 3 osv. (som når en stribe domino-brikker vælter).

 18. Når instruktøren råber "MOKUSO" lukker man øjnene og rækker vejret gennem næsen og forsøger, at opnå den fulde koncentration. Ved ordene ”MOKUSO YAME” åbner man igen øjnene. Når instruktøren siger "SHINDEN NI REI" bukker man for shinden. Ved kommandoen "SENSEI NI REI" eller "SEMPAI NI REI" bukkes der for instruktøren med ordene: "ONEGAI SHIMASU" eller "OSS". Først når der bliver sagt "TATSU" rejser man sig op, og træningen kan begynde.

 19. Man afslutter timen på samme måde som man startede den. Man bukker dog med ordene "ARIGATO GOZAIMASU" (tak for hjælpen). Sidst bukkes der for elev der sidder længst til højre i forreste række. Dette buk symboliserer et buk for hele klassen, også her bruges "ARIGATO GOZAIMASU" eller "OSS".

 20. Når klassen sidder i "SEIZA" går ingen ud og ind af dojo'en. Alle i dojo’en forholder sit i ro. Døren bagest i dojo’en skal være lukket.

 21. Kommer man for sent til timen, sætter man sig først i "SEIZA" bagest i dojo'en i ca. et minut. Derefter går man op og bukker for instruktøren, hvorefter man kan deltage i timen.

 22. Skal man forlade dojo'en under selve timen, kontakter man først instruktøren og bukker, hvorefter man kan forlade dojo’en. Når man kommer tilbage går man først op og bukker for instruktøren inden man fortsætter træningen.

 23. I dojo'en fordres en diskret optræden, samt at instruktørens henvisninger følges ufortøvet. Der lægges vægt på en god træningsindsats og en respektfuld indstilling til karate og dens udøvere, samt til sin lærer.

 24. Man skal huske, at krydse sig af på de medlemslister der hænges på bagvæggen.

 25. Mobilen skal altid være slukket eller på lydløs under træningen.

 26. Husk at hjælpe alle der har brug for det - karate beror på både at give og modtage.