Dan graduering

 

Minimumskrav for at blive indstillet til Dan-graduering:

Man skal have fungeret som instruktør/hjælpeinstruktør i minimum ½ år


Vigtige datoer der skal overholdes hvis man vil indstilles til en DAN grad i Silkeborg Karate Skole.

Forhåndstilmelding sker på listen i Dojo'en - sidste frist er 31. januar for at skrive sig på.

 

Mandag den 31/1 - Sidst chance for tilmelding

Onsdag den 8/2 19.00 - 19.30 - Dan orintering

Tirsdag den 23/05 - Prøvegraduering

-----------------------------------------------------------------------------------------

for de der får lov at fortsætte..

 

Mandag den 30/05 - Teoriprøve 19.00 - 20.00

Søndag den 18/06 - Graduering tider kommer senere.

 

En Dangraduering består af en teoretisk test og en praktisk prøve.

Teoritesten afholdes ca. 1 måned før den praktiske prøve.

I Silkeborg Karate Skole afholdes der en prøvegraduering ca. 1 md. før graduering. Ud fra hvordan dette vurderes, får man en samtale med chefinstruktøren, hvor den endelige beslutning træffes om hvorvidt man er klar til at gå til Dan graduering.

Man kan som udgangspunkt ikke gå til Dangraduering uden indstilling fra chefinstruktøren i Silkeborg Karateskole.

Dangrader indikerer en persons fremskridt inden for karate og er kun relevant for personen selv.

 

Krav om tid, Gasshuku’er og minimumsalder:

Tidskravene mellem dangraderne, skal betragtes som minimums krav, da der er mange faktorer, som skal tages med i betragtning:

Som udgangspunkt vil en person, som træner dagligt og får undervisning af en senior instruktør og/eller er fuldtidsinstruktør og som løbende deltager i nationale og internationale Gasshuku’er, udvikle sig hurtigere end “almindelige” udøvere, som bare træner 2 gange om ugen.

En hvilken som helst periode, hvor man ikke træner på grund af en skade eller lignende, vil have indflydelse på og bremse udøverens udvikling.

Der er stor forskel på, hvor meget den enkelte kan/vil lægge i træningen; børn som bare skal røre sig, voksne som bare vil motionere og fuldt ud dedikerede som ikke laver andet end at udforske og forbedre deres karate.

Engagement, alder, fysik, handicap o. lign. Skal også tages i betragtning

 

Rokudan, Nanadan og Hachidan

Disse grader kan kun tages på Okinawa.

Til Nanadan og Hachidan skal man inviteres personligt af Nakamura Shuseki Shihan.

Grad Minimums tid siden sidste graduering Minimums alder Nationale Gasshukuer siden sidste graduering Internatinale Gasshukuer siden sidste graduering
Junior Shodan 1 år 10 år 3 stk. / 6 dage  
Shodan (1.dan) 1 år 18 år 3 stk. / 6 dage  
Nidan (2.dan) 2 år 20 år 1 stk. / 2 dage  
Sandan (3.dan) 3 år 23 år 2 stk. / 4 dage  
Yondan (4.dan) 4 år 27 år 2 stk. / 4 dage 1 stk. / 5 dage
Godan (5.dan) 5 år 32 år   3 stk. / 15 dage
Rokudan (6.dan) 6 år 38 år   3 stk. / 15 dage

Nanadan 7.dan)

7 år (Okinawa)

 Kun ved invitation

45 år   4stk. / 20 dage

Hachidan (8.dan)

8 år (Okinawa)

Kun ved invitation

53 år   5stk. / 25 dage

Nationale Gasshuku’er: Gasshuku’er ledet af ledende instruktører inden for IOGKF.

Internationale Gasshuku’er: Et hvert Gasshuku af International status under ledelse af:

Saiko Shihan - Morio Higaonna Sensei
Shuseki Shihan - Tetsuji Nakamura Sensei
Fuku Shuseki Shihan - Ernie Molyneux Sensei eller Henrik Larsen Sensei

Gojutsu Komen - Bakkies Laubscher Sensei eller Terauchi Sensei.

 

Junior shodan dan

Elever under 18 år, kan gradueres til junior-sortbælte.

Ka-kyu shodan         10-13 år     Sortbælte med hvid gennemgående stribe.

Chu-kyu shodan     14-15 år     Sortbælte med rød gennemgående stribe.

Jo-kyu shodan         16-17 år     Sortbælte med 2 røde snipper.

Tiden mellem junior graderne er minimum 6 måneder og man skal have deltaget på minimum et nationalt Gasshuku.

Når eleven fylder 18 år – skal han/hun op til en senior shodan, på samme betingelser som alle andre.

 

Shodan og Nidan

Er de første to grader inden for sortbælte hierarkiet.

Disse grader betragtes stadig som “junior” grader i yudansha hierarkiet.

 

Sandan

Sandan er det første skridt ind i 'Senior' eller 'Sensei' hierarkiet.

På dette niveau, begynder den enkeltes karaktertræk, at have større og større betydning. Det er derfor heller ikke nok, bare at opfylde minimumskravene.

Udøveren forventes at lægge noget ekstra i sine bestræbelser.

 

Fysik & psyke

Et højere fysisk, psykisk og teknisk niveau end til Nidan. Udøveren skal være i stand til at 'klare' sig i en kampsituation med jævnbyrdige i samme aldersgruppe/års erfaring osv.

 

Engagement

Udøveren skal udvise engagement i organisationen ved at deltage og støtte regionale og nationale begivenheder.

 

Undervisning

Ingen kan opnå Sandan uden selv, at have undervist, enten som instruktør eller på ad hoc-basis.

 

Loyalitet

Udøveren skal udvise loyalitet til klubben og dennes Chefinstruktør, organisationen, kollegerne og Nationale Chefinstruktøren.

 

Status blandt ligemænd

Hvordan opfattes udøverens evner og personlighed blandt ligemænd?

 

Yondan

Alt hvad der kræves til Sandan – men et niveau højere og et større engagement i den danske organisationen, her tænkes blandt andet på dommer, bordhjælp o.lign.

Det fysiske og psykiske niveau er vigtigt.

– udøveren skal kunne 'klare’ sig selv, i forhold til sin alder, fysik o.lign.

 

Godan

Har udøveren opnået respekt fra instruktører, juniorer og senior medlemmer i deres Dojo, såvel som resten af landet, gennem deres adfærd - på og uden for gulvet?

Korrekt attitude og ubetinget loyalitet til organisationen?

Kan udøveren tåle og acceptere kritik og bruge det positivt?

Har udøveren en objektiv dømmekraft?

Fysisk evne vigtigt - skal kunne 'klare” sig selv.

Selvtræner udøveren regelmæssigt?

 

Rokudan

Starten på det 'øverste trin' i organisationen, nationalt såvel som internationalt.

Udøveren skal stadig forbedre sit tekniske og fysiske niveau - bør ses af alle som en person, der bestræber sig på, at efterleve karate-do’s filosofi.

Rokudan er normalt minimum graden for, at være kvalificeret til `Shihan`, som kun tildeles efter invitation fra “Honbu Dojo Graduerings Panel”.

’Shihan’ betyder “rolle model” eller “Professor”

– En der respekteres af juniorer under sig og seniorer over sig – også for andet end deres fysiske evner?

 

Andre vigtige elementer til dette niveau

Vil udøveren fortsætte med, at fremme traditionelle karate og udvise loyalitet over for chefinstruktøren og resten af organisationen?

Har udøveren lederegenskaber?

Egenskaben til at lede andre efter eget eksempel, at være en ”rolle model” ?

Har udøveren det internationale karate samfunds accept og respekt i forhold til deres evner?

Hvordan er udøverens adfærd uden for dojo’en?

Vil folk uden for karateverdenen respektere denne person, hvis det ikke havde været for karaten?

 

Nanadan, Hachidan

Udøveren er nu ved, at blive en manifestation af Okinawa Goju-Ryu Karate-do og mestrer de fleste af de grundlæggende begreber.

Trods den høje status, er udøveren stadig elev af Karate-Do - metaforisk, svarende til en professor på universitetet.

 

Skriftlig prøve

Chu-Kyu Shodan                 ca. 25 tekniske spørgsmål
Jo-Kyu Shodan                   ca. 25 tekniske spørgsmål

-------------

Shodan                                 ca. 25 tekniske og 25 historiske spørgsmål
Nidan                                     ca. 25 tekniske og 25 historiske spørgsmål
Sandan                                 ca. 25 tekniske og 25 historiske spørgsmål

-------------

Yondan og op                     Besvarelse af spørgsmål formuleret af Nakamura Shuseki Shihan