Instruktørinfo i Silkeborg Karate Skole:

Chefinstruktør i Silkeborg Karate Skole

Klaus Sørensen

Klaus Sørensen

4. Dan - IOGKF Denmark

Chefinstruktør Silkeborg Karate Skole

Forbundsinstruktør & Licensinstruktør

Dansk Karate Forbund

Tlf: 8722 3454 / 25 600 710

Instruktører ansvarlige for voksenundervisning

Brian Agerskov

Brian Agerskov

3. Dan - IOGKF Denmark
Seniorinstruktør

Licensinstruktør DKF

Tlf: 6139 1013

Pia Koustrup

Pia Koustrup

4. Dan - IOGKF Denmark    
Seniorinstruktør
Licensinstruktør & Børneinstruktør DKF

Tlf: 2191 3962

Torben Bo Petersen

Torben Bo Petersen

4. Dan - IOGKF Denmark
Seniorinstruktør
Forbundsinstruktør &
Licensinstruktør DKF

Tlf: 3053 7588

Martin Jensen

Martin Jensen

3. Dan - IOGKF Denmark
Seniorinstruktør
Licensinstruktør DKF

Tlf: 6019 4422

Jørgen Halskov

Jørgen Halskov

1. Dan - IOGKF Denmark 

Seniorinstruktør

Licensinstruktør DKF

Tlf: 7190 0219

Lea Knudsen

Lea Knudsen

1. Dan - IOGKF Denmark

Vokseninstruktør

Tlf:  3137 1660

Michael Eichmeier

Michael Eichmeier

1. Dan - IOGKF Denmark

Vokseninstruktør

Tlf:  2596 6669

Ansvarlige for hold 3 - Børn 12-15 år. (6. ho - 1. kyu)

Ansvarlige for hold 4 - Børn under 11 år. (9. ho - 9. kyu)

Didrik Nordby

Didrik Nordby

1.Dan - IOGKF Denmark
Børneinstruktør
Licensinstruktør DKF
Tlf: 2142 2983

Ansvarlige for hold 6 - Børn under 11 år (Begyndere - 10. kyu )

Martin Grønbo

Martin Grønbo

2. Dan - IOGKF Denmark          
Børneinstruktør
Tlf: 2190 7732

Ansvarlige for hold 5 - Børn over 11 år. (Begyndere - 7. kyu )

Lars Keinicke

Lars Keinicke

1. Dan - IOGKF Denmark
Børneinstruktør
Tlf: 4224 2995

Ansvarlige for hold 8 - Børn under 12 år (8. ho - 1. kyu)

SKS Kata Team instruktører

Ulrik Raaby

Ulrik Raaby

1. Dan - IOGKF Denmark
Seniorinstruktør & SKS Team instrukktør
Forbundsinstruktør & Licensinstruktør DKF
Tlf: 2073 6862

Cathrine Johansen

Cathrine Johansen

Jokyu 1. Dan - IOGKF Denmark
SKS Team hjælpeinstrukktør
Tlf: 6015 6740

Hvad er børneattester?

Den 16. juni 2005 vedtog folketinget en lov om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Loven betyder at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal indhente børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Børneattesten indeholder oplysning om en eller flere af følgende typer af straffeovertrædelser:
    -         Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
    -         Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
    -         Blufædighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdledere, der giver samtykke. Hvis han/hun ikke giver sit samtykke, må han/hun ikke ansættes og virke i foreninger.

Hvem er omfattet?
Der skal indhentes børneattester på:

- Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år. og derover, og som
   står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor  
   han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om    
   vedkommende får. løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.

- trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år. og derover og som
   ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længevarende arbejde med børn under 15 År., men som i 3  
   måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke tjekket ved
   nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.

Der skal ikke indhentes børneattester på:
    -         Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år. til kampe
    -         Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved stævne
    -         Foreningens formand og bestyrelse med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen.
    -         trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.

Loven vedrører kun nyansættelser fra 1. juli 2005. For en god ordens skyld har alle instruktører i Silkeborg karateskole indgivet tilladelse til indhentning af børneattest og alle får en tilbagemelding fra kriminalregisteret om at attesten er blank. Det betyder at personen ikke har en eller flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn.