Kyu Graduering:

 

2 gange pr. år afholdes der graduering i klubben. I begyndelsen af juni og i begyndelsen af december. En graduering er en test på om man er værdig til at opnå en ny og højere grad end den man har i forvejen. Til den første graduering går man fra ikke at være gradueret og til at skulle bestå graden 10 kyu, som er hvidt rødt bælte. Derefter kan man, efter aftale med ens instruktør, gå til graduering hvert halve år frem til brun bælte med snipper. I elevbælterne bevæger man sig opad fra 10 kyu, 9, kyu, 8 kyu etc. til 1. kyu.

 

 

Under gradueringen samt i den daglige træning, vurderes det om man har det tekniske niveau det kræver til den næste grad. Man testes bl.a. i om man viser udholdenhed, koncentration og godt kammeratskab samt om man har udviklet sig siden sidste graduering og i øvrigt passet sin træning. Opfylder man kravene, tildeles man den nærmeste højere grad. Hvis ens tekniske niveau eller et eller flere af de øvrige krav ikke er opfyldt til fulde, kan man få tildelt ½ grad. Det er typisk for børneudøverne at de får tildelt halve grader, som også hedder børnegrader. I ganske særlige situationer kan der tildeles 1½ grad, hvis man har trænet ekstra intensivt.

 

Skulle man være forhindret i at deltage i gradueringen, afholdes der sygegraduering ca. 1 uge efter den ordinære graduering.

 

Det koster 200 kr. at gå til graduering som skal dække udgifter til gradueringspanel, herunder forplejning og transport samt bælter og snipper.

 

Tilmelding til graduering, aflevering af medlemspas og aflevering af penge for gradueringen skal ske til ens instruktør senest en uge før gradueringen. Har man ikke tilmeldt sig rettidig, har man mulighed for at tilmelde sig sygegradueringen. Har man heller ikke her tilmeldt sig rettidigt, kan man gå til graduering et ½ år senere.

På samme hold vil man nogen gange kunne se to børn træne side om side og få forskellige grader. Det er begrundet i de samme vurderinger som til eksamener i skolesystemet, hvor alle er undervist i samme pensum, men præsterer forskelligt. Det kan være i dagligdagen og/eller på gradueringsdagen at man præsterer forskelligt.