Retningslinjer for SKS Kata Team.

19. oktober 2016

Retningslinjer for SKS Kata Team.

 

1. SKS Kata Team er et supplement til den normale træning og ikke en erstatning.  Man skal følge ens ordinære karatehold for at kunne gå til graduering, det er ikke nok at træne på SKS Kata Team. Det er absolut et plus til gradueringen, hvis man også træner på SKS Kata Team.

 

2. Man skal godkendes af ens holdinstruktør for af komme til udtagelse. Det er kun instruktøren for det ordinær hold man træner på, der kan godkende en elev til at komme til udtagelse. Derefter vil instruktøren tag en samtale med den eller de elever, som har mulighed for at komme til udtagelse. Det er kun instruktøren for SKS Kata Team der kan udtage elever til SKS Kata Team det sker i forbindelse med sved & teknik testen som finder sted en gang om året.

 

3. Udtagelse til Kata Talent Center Vest under Dansk Karate Forbund. For at komme i betragtning til en udtagelse under Dansk Karate Forbund skal man træne på SKS Kata Team, derudover skal man indstilles at instruktøren for SKS Kata Team (Ulrik B. Raaby) og derefter vil klubbens chefinstruktør (Klaus L. Sørensen) tage de navne med til bestyrelsen, som så vil giver det enlige okay for en udtagelse.

 

4. Der er kun udtagelse en gang om året. Udtagelsen til SKS Kata Team finder sted en lørdag sidst på året (oktober/november).

 

5. Der er mødepligt til træning. For at kunne deltage til stævner er det en forudsætning, at man passer sin træning på SKS Kata Team, ligesom at man også skal passe sin træning, hvis man skal til graduering på de ordinære hold.

 

6. Man skal deltage ved stævner. Klubmesterskaber tæller ikke med, man skal udenfor klubben, da det er her man får størst erfaring. På SKS Kata Team skal man minimum deltage ved 4 stævner om året.

 

7. Man skal med til sved & teknik testen. Når man kommer til udtagelse er der to ting man skal gennemføre det er sved & teknik testen. Det gør vi for at se om den enkelte elev har det niveau der skal til for at være en del af SKS Kata Team.

 

8. Bliver man syg eller på anden måde ikke kan deltage skal man kontakte instruktøren. Det er vigtig for os som instruktør at vide hvordan vores elever har det. Derfor skal man altid kontakte instruktøren, (Ulrik B. Raaby) hvis man ikke kan deltage til træningen og det er minimum 2 timer før.

 

9. Man skal betale kontingent. Er man elev i en anden klub kan man godt deltage på holdet som gæst eller som fast elev, man skal dog kunne fremvise en gyldig indbetaling af kontingent i den klub man træner i. Samt man skal opfylde de samme retningslinjer som eleverne i Silkeborg Karate Skole skal. For nærmer info kontakt Silkeborg Karate Skole. Att. Ulrik B. Raaby

 

10. Der er som udgangs punkt kun 15 pladser på SKS Kata Team og man skal være fyldt 10 år. Der er som udgangs punkt kun 15 pladser på holdet, det er for at kunne holde et højt niveau. Derfor kan vi løbe ind i en større eller mindre udskiftning på holdet. Man kan aldrig forhånds udtages til SKS Kata Team, selv om man opfylder sin kontrakt. Man skal altid til udtagelse da der som udgangs punkt kun er 15 pladser på holdet, så der er fri konkurrence om de 15 pladser der nu er. Man skal være fyldt 10 år for at kunne deltage på holdet, da vi mener at det er et godt udgangs punkt for den enkelte elev. Der udover skal man som et minimum kunne Gekisai Dai Ichi på fri takt.